قوانین و مقررات

مقررات ذکر شده در زیر، مجموعه قوانین حاکم بر باشگاه مشتریان اندیشه پردازقائم می باشد، ایجاد هر گونه تغییراتی در این قوانین از اختیارات باشگاه مشتریان اندیشه پردازقائم است؛ و هر گونه تغییری در قوانین از طریق همین صفحه به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید. پس توصیه می گردد، اعضای محترم به طور پیوسته پیگیر تغییرات ایجاد شده در قوانین باشگاه مشتریان اندیشه پردازقائمب اشند.

 باشگاه مشتریان اندیشه پردازقائم و اعضاء این باشگاه، تابع قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ای و سایر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند.

باشگاه مشتریان اندیشه پردازقائم اختیار دارد تا تغییرات مورد نظر خود را در ضوابط و مقررات باشگاه اعمال و به محض درج در سایت، اجرایی نماید.

باشگاه مشتریان اندیشه پردازقائم اختیار دارد تا درباره حذف و یا کاهش امتیاز کاربرانی که پس از عضویت در باشگاه فعالیت ننمایند، تصمیم گیری نماید.

هرگاه برای باشگاه مشتریان اندیشه پردازقائم محرز شود که فعالیت های صورت پذیرفته توسط اعضاء به صورت صوری و از روش هایی مغایر با روش های تعریف شده در قوانین منجر به کسب امتیاز شده است، باشگاه اختیار دارد که بدون اعلام قبلی از ادامه فعالیت آن دسته از اعضاء در هر مرحله ای که هستند ممانعت به عمل آورده و یا در خصوص حذف تعهدات و امتیازات اعطایی جهت عضویت و یا لغو عضویت ایشان تصمیم گیری نماید.

باشگاه مشتریان اندیشه پردازقائم اختیار دارد کاربری آن دسته از کاربرانی که اطلاعات پروفایل خود را به صورت نادرست و غیر واقعی تکمیل می کنند ، غیرفعال کرده و از ادامه فعالیت آن ها ممانعت بعمل آورد .


امتیاز معرفی کاربر جدید در صورتی به کاربر باشگاه تعلق خواهد گرفت که کاربر معرف جهت خرید سرویس اینترنت معرفی شونده  به صورت مستقیم و یا از طریق پنل پشتیبانی اقدام نماید. شایان ذکر است در صورتی که کاربر جدید با شماره همراه و یا ایمیلی که کاربر باشگاه دعوتنامه ارسال کرده باشد، ثبت نام کند امتیاز اولین خرید پس از ثبت نام به کاربر باشگاه تعلق خواهد گرفت. به روز رسانی و رسیدگی به امتیازات، درخواست ها و ...در اختیارات باشگاه می باشد.

هرگونه اقدام اعضاء باشگاه در سوء استفاده از حساب کاربران دیگر و یا درج اطلاعات و مشخصات اشتباه مانند شماره تلفن همراه ، جوایز و ... بعنوان تخلف محسوب شده و شرکت مجاز است ضمن حذف این افراد از باشگاه با افراد متخلف بنا بر قوانین رسمی کشور برخورد نماید.

اندیشه پرداز قائم

نماینده فروش شرکت انتقال داده های آسیاتک به شماره مجوزFCP به شماره 16-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی