اندیشه پرداز نماینده برتر آسیاتک
آسیاتک اینترنت یک

شماره اتصال به شبکه جهت کاربران اینترنت معمولی E1 >>> تلفن شبــــکه: 9713239   تلفن پشتیبانی: 42204512

اندیشه پرداز قائم

نماینده فروش شرکت انتقال داده های آسیاتک به شماره مجوزFCP به شماره 16-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی